Tag Archives: Eating

มาดูกันว่า คนอายุยืนกินอะไร

มาดูกันว่า คนอายุยืนกินอะไร

อาหารมีผลต่อชีวิต Dan Buettner เขียนหนังสือ The Blue Zone Soulution เพื่อตอกย้ำถึงการกินดีของกลุ่มคนอายุยืนที่กระจายอยู่ในประเทศต่างๆรวมทั้งหมด 5 แห่งทั่วโลก ประชากรในพื้นที่เหล่านี้อายุโดยเฉลี่ย 100 ปีหรือมากกว่า ไม่ใช่แค่อายุยืนอย่างเดียวแต่ยังมีสุขภาพดีอีกด้วย ผลจากการสำรวจพบว่าคนเหล่านี้มีเปอร์เซ็นเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง และโรคอ้วนในอัตราต่ำมาก

Continue reading มาดูกันว่า คนอายุยืนกินอะไร

Advertisement

3 วิธีกินผักสวยๆ อินสไปร์ และไม่น่าเบื่อ

ผักมีประโยชน์ แต่รสชาติเขียวๆทำให้การกินผักเป็นเรื่องย้าก..ยาก ใครกินผักเก่งตั้งแต่เกิดทายได้ว่าจะเติบโตเป็นคนสุขภาพดี

กินผักยากตรงไหน?? ก็ตอนที่ใส่ปากเคี้ยว
ถ้างั้นเราควรทำให้ผักเป็นอาหารที่รสชาติดี เพื่อจะได้กินง่ายๆดีกว่ามั้ย

Continue reading 3 วิธีกินผักสวยๆ อินสไปร์ และไม่น่าเบื่อ